design CNC frézovacího centra

Ateliér Tvarůžek / Blaha, 2019

Ocenění: Design.S 2020 - Cena ředitele ústavu konstruování FSI VUT v Brně 

Navržený stroj patří mezi středně velké obráběcí stroje. Jeho celková tvarová koncepce vychází z charakteristického sklonu dopravníku na třísky. Jednotlivé úhly v kombinaci se zkosenými předními rohy vytváří kompaktní celek. Při navrhování byl kladen důraz na lidský faktor, a to zvláště na komfort a bezpečnost při obsluze stroje. 

K vizuální kontrole slouží široké posuvné dveře a boční průhled. Výměna nástrojů probíhá v přední části, což má následně vliv i na celkovou efektivitu. Co se týče grafického zpracování, jsou zde využity svislé pruhy umístěné u třech vstupů a na vřeteníku. Pruh na vřeteníku podporuje jeho tvar a zároveň poutá zrak k místu obrábění. Tento jednoduchý princip je univerzální a široce aplikovatelný. 

V tomto případě jde o uplatnění ve firmě KOVOSVIT MAS. Stroj najde své využití jak v automatizované výrobě, tak v menších strojírenských firmách.

Cíle projektu

 • osobitý design
 • komfortní vstup do vnitřku stroje
  • ke  stolu z přední části stroje
  • pohodlné vkládání/vyjímání výrobku
  • k seřizování stroje
 • snadná výměna  nástroje
 • dobrý průhled do stroje
 • možnost využití pro automatizovanou výrobu

 

 

model v měřítku 1:10

portfolio_Starek5