thorus - autonomní kontejnerový manipulátor

Diplomová práce, Ateliér Tvarůžek / Blaha, léto 2021

Představení designu
Při výběru tématu pro svou diplomovou práci jsem zvažoval několik směrů. Nakonec převážil směr logistiky – navedly mě k tomu problémy spojené s přepravou velkého množství zásilek během pandemie. Zprvu jsem přemýšlel nad různými druhy vysokozdvižných vozíků a autonomních plošin, které se pohybují po skladech a výrobních halách. Následně jsem se začal dívat i po větších strojích a došel jsem až k přístavům, kontejnerové přepravě a manipulaci. Po prozkoumání tématu jsem zjistil, že tato oblast je po inovační stránce, oproti jiným oblastem v logistice, docela pozadu. Manipulátory se od svého vzniku takřka nezměnily a až v posledních letech se začínají řešit alternativní pohony, kterými jsou elektřina a vodík. Z řady výrobců, kteří se v kontejnerové
manipulaci pohybují, je nejvýraznější firma Kalmar Global. Ta jako jediná veřejně představuje vize pro budoucnost, na kterých pracuje společně s designéry.

Cílem diplomové práce je tedy koncepční designérský návrh autonomního kontejnerového manipulátoru, jehož pracovním prostředím jsou přístaviště
a terminály. Stroj bude schopný pracovat celoročně a díky jeho nasazení se navýší skladovací kapacita a efektivita práce. Z analytické části, která se zabývá jak stručnou historií, tak rozborem prostředí a autonomní technologií, vzešly požadavky na výsledný návrh. Důraz bude kladen na tvarosloví odpovídající pracovnímu prostředí a typu stroje, odolnost, ergonomii a komunikaci stroje s okolím. Koncept je zařazen do doby, kdy bude autonomita v běžném provozu
častější a v uzavřených prostředích, jako jsou přístaviště a terminály, samozřejmostí. Tuto dobu je možné odhadovat na rok 2030.

English:
Autonomous empty container handler is a vision for 2030. In this time autonomous technology will be standard for clearly defined workspaces as ports and container terminals. With the annual increase of container transportation it is necessary to solve the issues of efficiency and size of storage spaces Design allows to narrow paths between containers and add two lines of containes more. This solution is achieved by moving lifting mast to the center of vehicle and wheels which allows rotation around 360°. The handler is powered by hydrogen fuel cell which is the future in heavy duty industries. Refueling is solved by robotic arm which makes whole process more effective and safer. 

Fyzický model 1:35

designed by Jan Stárek ©2020