Logo pro webovou stránku a aplikaci na výuku ruského jazyka

Logo vychází ze stylizace dvou spolu mluvících postav. Na první pohled nemusí být tento význam jasně zřetelný. Nutí tak uživatele přemýšlet. Barevnost odkazuje k ruským státním barvám. Logo dbá na jednoduchost a zřetelnost. Níže lze vidět jednotlivé aplikace.

odkaz na web:  https://smartool.github.io/smartool-rus-eng/

klient: University of  Tromsø – The Arctic University of Norway