design litinového radiátoru

Semestrální práce, Ateliér Tvarůžek / Blaha, 2020/2021

Představení designu
Design plně využívá výrobní technologie radiátorů – odlévání do dvoudílné dělené formy. Přesně v polovině článku tak vzniká dělící rovina. Tento fakt dovoluje zrcadlení, které v tomto případě hraje důležitou roli ve výsledném výrazu návrhu. Nejlépe to lze pozorovat při pohledu z boku. Polovina článku vychází v horní a spodní části z kružnice a následně přechází do úzkého žebra. Na vnějších stranách jsou křivky vedeny svisle dolů a na vnitřních stranách jsou ladně organicky
tvarované. Jednotlivé poloviny se pak po zrcadlení ,,dotýkají“ souvislými plochami. Při pohledu na článek jako celek tak vzniká zajímavý kontrast. Boční průhled následně připomíná gotický oblouk. Obecně ,,kulového“, měkkého charakteru článku je docíleno díky obloukovému profilu plochy při pohledu zepředu. Radiátor působí čistým a nadčasovým dojmem a najde své uplatnění jak v rekonstrukcích starších prostorů (bytů, domů), tak v moderních interiérech. Cenově
by se radiátor mohl řadit mezi dražší produkty na trhu. A to z důvodu složitějšího tvaru a na něj navazující formy.

Celý návrhový proces:

designed by Jan Stárek ©2020