design parkovacího systému

Ateliér Tvarůžek / Blaha, 2020

Platební stanice nachází své využití jak na venkovních parkovištích, tak ve velkých parkovacích domech. Po doplnění o vjezdový/výjezdový terminál a závoru tak vzniká jeden celistvý parkovací systém. Návrh zohledňuje hendikepované uživatele a je v něm kladen důraz na detail a tvarovou vyváženost. Stanice disponuje všemi běžně využívanými způsoby placení a zároveň přehledným uživatelským rozhraním.

Proces skicování a vybírání finální varianty.

Cíle projektu

  • tvarová čistota, logické uspořádání jednotlivých prvků
  • moderní design
  • osvětlení manipulačního prostoru
  • snadný a rychlý servis – manipulace s penězi, doplnění papíru v tiskárně,…
  • zohlednění běžně používaných způsobů placení
  • uživatelsky příjemný a zároveň jednoduchý proces placení
  • produkt, který bude myslet na hendikepované uživatele – lidi na vozíku

Díky zešikmení ve spodní části, je zákazníkovy umožněno přistoupit co nejblíže. Toto řešení je obzvlášť výhodné pro vozíčkáře. Přední tmavá plocha je zapuštěna a zároveň osvětlována podélným světlem umístěným pod displejem. Tak je zajištěno dostatečného soukromý, jistoty v jednotlivých krocích placení a pocitu bezpečí za šera. Zadní část, stříška má sklon 15°, což je výhodné na venkovních parkovištích při dešti, či sněhu. Toto řešení také nedovoluje pokládání různých předmětů, např.peněženky apod.

K platební stanici byla také navržena automatická závora a vjezdový/výjezdový parkovací stojan.Tento parkovací systém může být využitý, jak na menších parkovištích, tak ve velkých parkovacích domech.

galerie